Tạo Landing Page mới

Các cách tạo một Landing Page mới

Có 4 cách để bạn có thể bắt đầu tạo một Landing Page mới:

  • Sử dụng Kho giao diện mẫu với những mẫu thiết kế mà LadiPage đã làm sẵn theo các chủ đề.

  • Tạo một trang mới hoàn toàn và tuỳ ý sáng tạo.

  • Sử dụng file .ladipage chuyển Landing Page từ tài khoản này sang tài khoản khác.

  • Hoặc nếu bạn không có thời gian và nhân sự thực hiện, LadiPage có gói thiết kế theo yêu cầu để hỗ trợ bạn.

Kho giao diện

Kho giao diện sẵn có của LadiPage

Chọn Chủ đề phù hợp với sản phẩm/dịch vụ mà bạn đang muốn làm Landing Page. Sau đó có thể Xem trước từng mẫu giao diện để xem chi tiết thiết kế của cả 2 phiên bản Desktop (máy tính) và Mobile (di động). Khi hài lòng bạn có thể chọn Sử dụng giao diện, và thay hình ảnh, nội dung của mình vào những phần thiết kế có sẵn.

Hiện nay với gói Pro của LadiPage, chúng tôi cung cấp hơn 500 giao diện mẫu với 20 chủ đề khác nhau cho bạn lựa chọn.

Sử dụng trang trắng

Để có thể bắt đầu sáng tạo một trang Landing Page cho riêng mình, bước đầu tiên hãy lên bố cục và chi tiết các đoạn nội dung theo hướng dẫn của chúng tôi ở đây.

Sau đó hãy chọn Sử dụng trang trắng để tạo một Landing Page mới. Từ đây, với mỗi đoạn nội dung chúng tôi cũng cung cấp thêm các giao diện chuyên biệt cho từng đoạn, bạn có thể tìm hiểu về cách thiết kế cho từng đoạn nội dung tại đây.

Chuyển Landing Page giữa các tài khoản

Nếu bạn và đồng đội của mình sử dụng 2 tài khoản LadiPage khác nhau và muốn chuyển Landing Page đã được thiết kế từ tài khoản này sang tài khoản còn lại thì bạn sẽ cần xuất và tải định dạng .ladipage của trang Landing Page đó.

Bước 1: Xuất file .ladipage ở trang quản lý Landing Page

Bước 2: Tải file .ladipage này lên khi tạo Landing Page mới ở tài khoản khác