Sự kiện chuyển section

Sự kiện chuyển Section thường được ứng dụng cho Menu ở đầu trang, giúp khách hàng click vào đề mục được chuyển đến phần section tương ứng. Ví dụ:

Để thiết lập, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây: Bước 1: Chọn section cần chuyển, xem số hiệu section ở khung thiết lập. Ví dụ: SECTION135 Bước 2: Ở mục tiêu đề trên thanh menu, chọn Thiết lập, vào ô Sự kiện, chọn sự kiện Chuyển section, sau đó tìm số hiệu section đã xem ở bước 1.