Thiết lập toàn trang

Chức năng Thiết lập toàn trang cho phép bạn có thể thay đổi các cấu hình thiết lập cho toàn bộ Landing Page bao gồm:

  • Font chữ chung cho toàn trang

  • Kích thước phần nội dung Desktop

  • Kích thước phần nội dung Mobile

Để truy cập vào phần này, bạn chọn mục Thiết lập ở thanh công cụ bên phải sau đó chọn Thiết lập toàn trang.

Chức năng thiết lập toàn trang cho Landing Page

Quản lý font

Cho phép bạn tải các file font chữ của mình lên để sử dụng cho các phần tử text.