Section của tôi

Tính năng Section của tôi sẽ giúp bạn lưu lại các đoạn Section ưa thích mà mình đã thiết kế để lựa chọn sử dụng lại ở các Landing Page khác.

Bước 1: Lưu section mà bạn thích ở thanh công cụ của section. Sau đó nhập tên cho section và bấm Lưu.

Lưu section

Bước 2: Để sử dụng lại section đã lưu, bạn vào phần Section, sau đó chọn vào phần Section của tôi: