Popup

Popup là một màn hình thu nhỏ hiện đè lên trên trang hiện tại. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung cho Popup tùy mục đích. Các dạng nội dung Popup thường gặp:

LadiPage có kho giao diện riêng cho mỗi loại Popup. Để tạo Popup, bạn chọn ô Popup ở thanh công cụ bên trái và chọn Thêm mới Popup:

Bạn cần nhớ số hiệu của mỗi Popup để chọn liên kết với form hoặc nút bấm.

Xem số hiệu Popup

Lưu ý:

  • Khi bạn "Đóng" Popup là bạn đóng cửa sổ hiển thị thiết lập Popup để quay trở lại thiết lập section và các phần tử khác. Lúc này Popup sẽ vẫn tồn tại và hiển thị trong danh sách Popup.

  • Để xóa một Popup bạn chọn biểu tượng Xóa như hình dưới:

Nếu muốn dùng lại một Popup nào đó nhiều lần hoặc dùng cho landing page khác nữa, bạn chọn Lưu Popup:

Sau đó khi chọn Thêm mới Popup, bạn sẽ thấy mục Popup của tôi. Mục này sẽ hiển thị các Popup mà bạn đã lưu. Trỏ chuột vào mỗi Popup và chọn Sử dụng là bạn đã tạo ra một Popup mới với nội dung đã lưu.

Popup cảm ơn

Là Popup với nội dung cảm ơn vì người dùng đã để lại thông tin. Xuất hiện khi người dùng điền thông tin xong và ấn gửi.

Ví dụ về Popup cảm ơn

Sau khi lựa chọn được mẫu Popup phù hợp và chọn sử dụng để sửa thông tin, bạn cần vào lại phần Lưu data của form đăng ký để cài đặt Popup hiện ra sau khi hoàn tất đăng ký:

Chọn Popup cảm ơn bạn đã tạo để cài đặt thành Trang cảm ơn

Popup đăng ký

Thường được sử dụng nếu bạn muốn hiển thị form đăng ký khi click vào nút Mua ngay.

Bước 1: Thêm mới Popup và chọn một giao diện mẫu trong mục Popup đăng ký.

Bước 2: Trong phần thiết lập của Nút bấm, chọn Sự kiện -> Sự kiện nhấp chuột -> Popup -> Chọn Popup đăng ký đã tạo.

Popup lời chào

Thường được sử dụng để đem tới ưu đãi/voucher/mã khuyến mãi cho khách hàng. Kiểu nội dung Popup này thường xuất hiện ở 2 thời điểm:

  • Khi người dùng mới truy cập vào trang

  • Khi người dùng chuẩn bị thoát trang, Popup ưu đãi hiển thị lên để níu chân khách hàng

Để cài đặt thời điểm hiển thị cho Popup, bạn vào Thiết lập -> Thiết kế. Ở đây sẽ có những lựa chọn Hiển thị Popup khi:

  • Vào trang, và sau bao nhiêu giây thì hiển thị Popup (thời gian chờ)

  • Thoát trang

  • Hiển thị khi cuộn chuột tới một section nhất định

Popup nội dung chi tiết

Thường được sử dụng khi bạn muốn hiển thị chi tiết hơn nội dung của một phần nào đó. Ví dụ: chi tiết sản phẩm, hình ảnh sản phẩm.

Bạn có thể thêm mới một Popup trắng, sau đó thêm vào trong Popup các phần tử Đoạn văn, hình ảnh, hoặc video.

Sau đó trong phần tử mà bạn muốn liên kết (có thể là nút bấm, hoặc một đoạn chữ, hoặc một hình ảnh), chọn Sự kiện nhấp chuột là Popup đã tạo.