Carousel

Tính năng Carousel cho phép bạn tạo hiệu ứng chạy xoay vòng cho các phần tử để hiển thị dưới dạng slide hoặc danh sách sản phẩm.

Để tạo Carousel bạn có thể làm theo các bước sau đây:

1. Bấm chọn Thêm mới trên thanh công cụ bên trái 2. Chọn Carousel 3. Chọn phần tử Carousel vừa thêm sau đó căn chỉnh kích thước theo ý muốn 4. Tại Thanh thiết kế nhanh bấm chọn Chỉnh sửa 5. Bấm chuột vào nútđể thêm Item trong Carousel. Bấm chuột vào giữa vùng Carousel và trượt sang trái hoặc phải để di chuyển vị trí các khung đối tượng trong Carousel

6. Bấm nút Thêm mới trên thanh công cụ bên trái để thêm phần tử vào Carousel 7. Kéo phần tử vào trong khung Carousel và căn chỉnh lại kích thước, vị trí theo ý muốn. (Lưu ý: Cần phải căn chỉnh kích thước phần tử sao cho nhỏ hơn khung Carousel mới có thể đưa phần tử vào trong Carousel được)

8. Sau khi thêm và căn chỉnh phần tử trong Carousel xong, bấm chọn Carousel và bấm nút Xong để hoàn tất.

Để điều chỉnh chiều rộng Item trong Carousel bấm chọn biểu tượng thiết lập và điều chỉnh kích thước ở mục Chiều rộng Item. Ngoài ra bạn có thể thay đổi các thiết lập khác như Tự động chạy, thời gian chạy tại mục này.

Để xóa bớt Item trong Carousel bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Chọn Chỉnh sửa Carousel

  2. Kéo chuột từ phải qua trái đến cuối Carousel và xóa bớt phần tử cuối cùng

  3. Đưa chuột đến biểu tượng thay đổi kích thước ở cạnh bên phải của Carousel và kéo chuột từ phải qua trái để thu nhỏ chiều ngang của Carousel

  4. Bấm nút Xong để hoàn tất.