Ghim phần tử

Chức năng này cho phép bạn ghim cố định phần tử tại một vị trí để hiển thị mọi lúc khi cuộn trang. Để thiết lập bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn phần tử cần ghim sau đó chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh

  2. Chọn mục Nâng cao sau đó tại phần Lựa chọn chọn "Có"

  3. Lựa chọn vị trí ghim phần tử

  4. Tùy chỉnh khoảng cách của phần tử.