Các phần tử cơ bản

Đây là danh sách các phần tử cơ bản mà bạn sẽ thường phải sử dụng trong quá trình thiết kế Landing Page của mình.

Công cụ LadiPage Builder cho phép bạn có thể dễ dàng thêm các phần tử một cách nhanh chóng từ thanh công cụ bên trái.

 1. Bấm nút Thêm mới trên thanh công cụ bên trái của Builder.

 2. Chọn phần tử mà bạn muốn thêm vào Landing Page

 3. Di chuyển phần tử bạn vừa thêm đến vị trí mong muốn.

Dưới đây là danh sách các phần tử và cách sử dụng dành cho bạn

Hình ảnh

Bạn có thể dễ dàng chèn hình ảnh của mình vào Landing Page một cách dễ dàng theo các bước dưới đây:

 1. Chọn phần Hình ảnh

 2. Cửa sổ quản lý thư viện hiện ra bạn bấm nút Chọn tệp để tải ảnh từ máy tính của mình lên thư viện.

3. Chọn ảnh mà bạn vừa tải lên từ danh sách ảnh trong thư viện sau đó bấm nút Chọn ảnh để chèn ảnh vào Landing Page hoặc bạn có thể click đúp vào ảnh muốn chèn. Sau đó di chuyển ảnh đến vị trí mong muốn.

Bạn có thể sử dụng thanh thiết kế nhanh để điều chỉnh lại hình ảnh cho phù hợp nếu cần.

Chỉnh sửa và xóa hình ảnh

Để chỉnh sửa thông tin hoặc xóa hình ảnh bạn bấm vào biểu tượng dấu ba chấm bên phải của tên hình ảnh.

Tạo và quản lý Tag

Để tạo Tag mới cho hình ảnh bạn bấm vào nút Tạo Tag mới trong cửa sổ quản lý hình ảnh sau đó nhập tên Tag muốn tạo và bấm chọn nút Tạo tag

Để tải lên hình ảnh trực tiếp vào Tag thì bạn cần chọn Tag trước trong phần danh sách Tag ở bên trái sau đó thao tác tải ảnh lên như bình thường.

Hoặc bạn có thể chỉnh sửa ảnh sau đó chọn Tag cho hình ảnh

Nút bấm

Phần tử Nút bấm cho phép bạn chèn các nút bấm Call To Action (Nút kêu gọi hành động) vào Landing Page một cách dễ dàng theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Nút bấm

 2. Sau đó bạn có thể bắt đầu sử dụng Thanh thiết kế nhanh để thiết kế Nút bấm.

 3. Để thay đổi nội dung Nút bấm bạn có thể Click đúp vào nội dung nút bấm.

 4. Để thay đổi kích thước nút bấm bạn đưa chuột vào các cạnh và góc của nút sau đó bấm chuột và di chuyển.

Tiêu đề

Phần tử Tiêu đề cho phép bạn chèn tiêu đề cho đoạn văn hoặc section trong Landing Page. Để chèn Tiêu đề bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Tiêu đề

 2. Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để sửa chữ, thay đổi cỡ chữ, màu chữ... cho tiêu đề

 3. Di chuyển tiêu đề đến vị trí mong muốn

Đoạn văn

Phần tử Đoạn văn cho phép bạn chèn một đoạn văn bản vào Landing Page. Để chèn Đoạn văn bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Đoạn văn

 2. Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để sửa chữ, thay đổi cỡ chữ, màu chữ... cho đoạn văn

 3. Di chuyển đoạn văn đến vị trí mong muốn.

Danh sách

Phần tử Danh sách cho phép bạn chèn một danh sách vào Landing Page. Để chèn Danh sách bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Danh sách

 2. Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để sửa nội dung, thay đổi cỡ chữ, màu chữ...cho danh sách.

 3. Di chuyển danh sách đến vị trí mong muốn.

Đường kẻ

Phần tử Đường kẻ cho phép bạn thêm đường kẻ vào Landing Page để trang trí, phân cách đoạn... Để chèn Đường kẻ vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Đường kẻ

 2. Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để căn chỉnh, thay đổi kích thước, xoay ngang dọc, thay đổi màu cho đường kẻ

 3. Di chuyển đường kẻ đến vị trí mong muốn.

Hình hộp

Phần tử Hình hộp cho phép bạn thêm hình hộp vào Landing Page. Để chèn Hình hộp vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Hình hộp

 2. Sử dụng thanh thiết kế nhanh để căn chỉnh, thay đổi kích thước, bo góc, thay đổi màu nền cho hình hộp

 3. Di chuyển hình hộp đến vị trí mong muốn

Shape

Phần tử Shape cho phép bạn chèn các biểu tượng vào Landing Page. Để chèn Shape vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Shape

 2. Khi cửa sổ Quản lý Shape hiện ra chọn biểu tượng mà bạn muốn

 3. Bấm nút Chọn Shape để chèn biểu tượng vào Landing Page

 4. Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để thay đổi màu sắc cho biểu tượng

Video

Phần tử Video cho phép bạn có thể dễ dàng chèn video từ Youtube vào Landing Page của mình. Để chèn video bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn phần Video 2. Bấm chọn biểu tượng Thiết lập trên Thanh thiết kế nhanh 3. Nhập ID Video Youtube của bạn vào ô Đường dẫn video

ID Video Youtube là đoạn mã ID nằm trong đường dẫn video Youtube. VD đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=_lQy2FvCAkk Phần bôi đậm sẽ là ID Video Youtube.

4. Thiết lập thay đổi thêm các tùy chọn khác như chế độ Tự động chạy (Lưu ý: Chế độ này chỉ có thể hoạt động trên máy tính, các thiết bị di động có thể sẽ không hoạt động), thay đổi kích thước, thiết kế...

HTML

Phần tử HTML cho phép bạn chèn các đoạn mã HTML vào Landing Page của mình, có thể phục vụ cho các mục đích như chèn mã nhúng các tiện ích. Để chèn phần tử HTML bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn phần Mã HTML

 2. Chọn nút Sửa HTML trên Thanh thiết kế nhanh

 3. Nhập nội dung mã HTML vào khung Chỉnh sửa HTML và bấm nút Cập nhật sau đó di chuyển đến vị trí hiển thị mong muốn.