Các thay đổi của LadiPage Builder phiên bản mới so với phiên bản cũ

Quản lý Landing Page

Ở phiên bản mới, các Landing Page sẽ được quản lý bằng Tag thay vì thư mục như trước kia. Việc quản lý bằng Tag sẽ linh hoạt hơn, một landing page có thể đồng thời thuộc nhiều tag khác nhau.

Các tính năng mới

Là tính năng slide ở phiên bản cũ. Tuy nhiên cách thức cài đặt có thay đổi. Xem hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Cho phép bạn chọn nhiều ảnh và hiển thị như một album ảnh.

Scroll Auto

Cho phép hiển thị cuộn ngang các phần tử trên mobile.

Mobile Only

Cho phép thiết kế bản mobile mà không cần thiết kế và hiển thị bản desktop.