Lịch sử hoạt động

Phần lịch sử hoạt động ghi lại các thao tác của bạn (nếu bạn dùng gói PRO cho cá nhân) và thành viên trong team (nếu bạn sử dụng gói Enterprise cho đội nhóm). Xem lịch sử hoạt động tại đây: