Phân quyền cho tên miền
Tính năng phân quyền cho tên miền nằm trong phần thao tác của từng Landing Page như hình dưới:
Có 2 chế độ đối với phân phân quyền :
  1. 1.
    Công khai : bạn chia sẻ cho tất cả team, thành viên trong tài khoản đều nhìn thấy tên miền đó
  2. 2.
    Chia sẻ : bạn chọn cụ thể Team,thành viên mà mình muốn chia sẻ để chỉ những Team/thành viên đó được nhìn thấy tên miền đó
Editor được phân quyền tên miền, thì cần có quyền Publish Landingpage thì mới xuất bản trang với tên miền đó
Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.
Copy link