LadiPage Access

Tính năng cho phép bạn tạo trang đăng nhập, nhập key để truy cập được nội dung trang đích

Chi tiết theo dõi tại video

Lưu ý : Tính năng áp dụng cho gói Pro và Manager/Owner của gói Premium/ Enterprise