LadiPage Access
Tính năng cho phép bạn tạo trang đăng nhập, nhập key để truy cập được nội dung trang đích
Chi tiết theo dõi tại video
Lưu ý : Tính năng áp dụng cho gói Pro ( 500 key /tài khoản ) và Manager/Owner của gói Premium/ Enterprise
Copy link