Tạo nút gọi cố định ở góc trang (call)
Bước 1: Thêm mới biểu tượng điện thoại hoặc ảnh bạn muốn thêm:
Bước 2: Thiết lập sự kiện mở cuộc gọi và điền số thoại của bạn:
Bước 3: Thiết lập ghim phần tử và chọn vị trí ghim:
Bước 4: Hiệu ứng cho nút call
Bạn có thể tải ảnh GIF nút call trên google để có sẵn hiệu ứng, hoặc vào thiết lập của phần tử để chọn hiệu ứng phù hợp:
Copy link