Trang cảm ơn - Popup khác

Khi dùng popup tự tạo làm trang cảm ơn, bạn hoàn toàn có thể thiết kế và tùy chỉnh nội dung cho phù hợp hơn với thiết kế của toàn trang.

Bước 1: Tạo mới popup sử dụng giao diện mẫu hoặc tự thiết kế một popup trắng:

Bước 2: Kiểm tra tên của popup vừa tạo:

Bước 3: Sau khi tạo và thiết kế xong popup, vào lại phần thiết lập Trang cảm ơn và chọn tên của popup vừa tạo:

Như vậy sau khi khách hàng điền xong thông tin và ấn gửi thì popup cảm ơn bạn vừa tạo sẽ hiện ra.