Chiến thuật 6: Sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất - Tôi và chúng ta
Dựa trên 2 lý thuyết tâm lý là:
- Kích thích tương tác tinh thần: Nghiên cứu cho thấy con người phát triển thái độ thích thú với các tác nhân nếu họ có tương tác về tinh thần với nó
- Lý thuyết lưu loát khái niệm: Nghiên cứu cho thấy bạn sẽ hoàn thành một nhiệm vụ nếu bạn nhìn thấy hình ảnh chính mình đang làm nhiệm vụ đó.
Bằng cách sử dụng từ tôi, chúng ta bạn sẽ ứng dụng cả hai lý thuyết này.
Đầu tiên khi khác hàng đánh giá CTA của bạn với nhu cầu cá nhân của họ (vì bạn dùng từ tôi) nên họ sẽ nghĩ về bản thân có phù hợp với sản phẩm không. Khi đó. sự tiếp xúc giữa CTA và khách hàng được tạo ra và họ sẽ bắt đầu thích thú. Nhưng điều đó không có nghĩa là sử dụng từ bạn là sai, nó chỉ không mạnh bằng từ tôi thôi.
Thứ hai, bởi vì khách hàng tưởng tượng về bản thân trong quá trình đánh giá CTA nên tỷ lệ họ nhấp sẽ cao hơn.
Copy link