Chiến thuật 4: Hình chỉ hướng về phía CTA
Nếu muốn gây chú ý cho CTA, hãy sử dụng hình ảnh có chỉ hướng. Hình ảnh có thể là người hoặc hình vẽ tuỳ ý.
Hãy nhớ là khách hàng của bạn không đọc, họ scan. Vì thế đầu tiên khách hàng sẽ nhìn hình ảnh sau đó nhìn vào CTA vì ảnh có chỉ dẫn cho mắt. Ngoài ra khi được hướng dẫn cụ thể và dễ làm thì khách hàng sẽ làm theo.
Copy link