Đổ bóng cho ảnh
Phần này cho phép bạn thêm hiệu ứng đổ bóng cho phần tử. Để tạo hiệu ứng đổ bóng bạn có thể làm theo các bước sau:
  1. 1.
    Chọn Kiểu đổ bóng (Bên ngoài / Bên trong)
  2. 2.
    Chọn màu
  3. 3.
    Tùy chỉnh các thông số Đổ ngang / Đổ dọc / Độ mờ / Độ tối
Copy link