Đổ bóng cho ảnh

Phần này cho phép bạn thêm hiệu ứng đổ bóng cho phần tử. Để tạo hiệu ứng đổ bóng bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn Kiểu đổ bóng (Bên ngoài / Bên trong)

  2. Chọn màu

  3. Tùy chỉnh các thông số Đổ ngang / Đổ dọc / Độ mờ / Độ tối