Bo góc ảnh

Ảnh sau khi Thêm mới có thể bo góc để mềm mại hơn: