Bo góc ảnh
Ảnh sau khi Thêm mới có thể bo góc để mềm mại hơn:
Copy link