Trường Tỉnh/thành, Quận/huyện, Phường/xã
Hiện nay LadiPage cập nhật các trường thông tin liên quan đến Tỉnh/thành, Quận/huyện, Phường/xã liên quan đến các quốc gia : Việt Nam, Indonesia, Philipinnes, Cambodia. Laos, Thailand, Malaysia
Bạn chọn quốc gia mà mình muốn sử dụng, khi xuất bản thì phần form sẽ tự động hiển thị danh sách Tỉnh/thành tương ứng
Lưu ý : Đối với 2 quốc gia là Thailand và Malaysia, thì chỉ có trường Tỉnh/thành phố và Quận/Huyện. KHÔNG có trường Phường/Xã
Copy link