Form
Để tạo form, bạn vào phần Thêm mới ở thanh công cụ bên trái và chọn Form:

Thêm trường dữ liệu cho form

Một form đăng ký sẽ gồm nhiều ô thông tin, bạn hoàn toàn có thể thêm bớt các trường thông tin này trong thiết lập của form. Khi bắt đầu thêm , form đăng ký mẫu hiện ra với những trường cơ bản và hay được sử dụng, sau đó bạn chọn thêm trường để chọn các trường khác:
Đối với mỗi một trường thông tin, bạn có thể tuỳ chỉnh Xoá, Sửa chữ, hoặc cài đặt để người truy cập Bắt buộc nhập hay không. Nhấp chuột vào từng trường thông tin muốn chỉnh sửa, chọn biểu tượng thiết lập:
Lưu ý về một số trường thông tin đặc biệt:
Ngoài ra, những thông tin khách hàng thu thập được từ form sẽ được chuyển thẳng về các kênh lưu trữ của bạn, LadiPage cam kết không lưu những thông tin này của bạn. Xem tiếp các bước cài đặt lưu thông tin từ form tại đây: