Đồng hồ đếm ngược(Countdown)
Tính năng này cho phép bạn có thể thêm đồng hồ đếm ngược vào Landing Page một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để thêm Đồng hồ đếm ngược bạn có thể làm theo các bước sau:
 1. 1.
  Bấm chọn Ứng dụng trên thanh công cụ bên trái
 2. 2.
  Chọn
  Countdown
 3. 3.
  Chọn biểu tượng
  trên Thanh thiết kế nhanh để thiết lập cho Đồng hồ đếm ngược
 4. 4.
  Tại phần Thiết lập Countdown bạn có thể lựa chọn các kiểu đếm ngược:
  1. 1.
   Phút: Đếm ngược thời gian theo số phút nhập vào, mỗi lần khách truy cập vào trang đồng hồ sẽ đếm ngược về 0 từ số phút mà bạn thiết lập.
  2. 2.
   Hằng ngày: Đếm ngược giữa 2 thời điểm trong ngày và lặp lại vào các ngày tiếp theo.
  3. 3.
   Thời gian kết thúc: Đếm ngược tới thời gian kết thúc chỉ định (Định dạng: Năm-Tháng-Ngày Giờ : Phút : Giây )
 5. 5.
  Thay đổi các tùy chọn về thiết kế khác theo ý muốn.

Mẹo thiết kế Đồng hồ đếm ngược

Để được đẹp và thu hút hơn bạn có thể thiết lập màu nền cho đồng hồ đếm ngược theo các bước sau:
 1. 1.
  Tại phần thiết lập Thiết kế chọn mục Màu & Hình nền
 2. 2.
  Chọn kiểu màu cơ bản sau đó chọn màu bạn muốn tại phần Màu nền
 3. 3.
  Tại mục Thiết lập chữ lựa chọn lại màu chữ cho phù hợp với màu nền bạn vừa chọn nếu cần
 4. 4.
  Để bo góc phần nền của đồng hồ đếm ngược bạn có thể thiết lập ở mục Viền & Bo góc.
 5. 5.
  Bạn có thể thêm nhãn Ngày / Giờ / Phút / Giây bằng cách thêm phần tử Tiêu đề, thay đổi kích thước màu sắc cho phù hợp và di chuyển đến vị trí tương ứng.
Copy link