Xuất bản Landing Page với tên miền riêng

*Xem đầy đủ các bước trỏ tên miền tại đây.

Sau khi đã tạo tên miền và lưu trên hệ thống, bạn có thể bắt đầu xuất bản Landing Page với những tên miền này. Các bước thực hiện như hình dưới:

Sau đó ấn "Xuất bản lại" là bạn đã xuất bản Landing Page thành công.