Trỏ tên miền từ HOSTVN
Truy cập trang quản trị tên miền của HOSTVN tại https://dns.hostvn.net/ .
Bước 1: Sử dụng tài khoản khách hàng của bạn tại HOSTVN để đăng nhập.
Bước 2: Chọn Quản lý DNS tại tên miền cần trỏ về LadiPage
Bước 3: Bấm chọn Trỏ tên miền về LadiPage

Trỏ tên miền phụ (Tên miền dạng: sanpham.tenmien.com)

Để trỏ tên miền phụ về LadiPage bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn Tạo mới bản ghi sau đó chọn CNAME
Bước 2: Nhập thông tin vào các trường thông tin sau đó bấm nút Thêm mới . 1. Host: Nhập tiền tố của tên miền phụ. VD: sanpham 2. Host name: dns.ladipage.com
Sau khi đã trỏ thành công tên miền từ HOSTVN về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage: