Trỏ tên miền từ Hostinger
Truy cập trang chủ Hostinger tại https://www.hostinger.vn/ và chọn đăng nhập để vào khu vực quản lý tên miền:
Vào quản lý tên miền muốn trỏ tới hosting của LadiPage, thao tác tạo bản ghi

Trỏ tên miền chính:

Thêm mới 2 bản ghi sau:
  1. 1.
    Type (Loại): CNAME
Name: www
Points to(Trỏ tới ): dns.ladipage.com
2. Type (Loại): A
Name: @
Points to ( Trỏ tới ): 13.229.38.226

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanpham.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Type (Loại): CNAME Name: sanpham Points to ( Trở tới) : dns.ladipage.com
Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage: