Tạo và xác thực tên miền tại LadiPage
*Xem đầy đủ các bước trỏ tên miền tại đây.
Video hướng dẫn thao tác tại đây
Để tạo được tên miền và bấm xác thực tên miền, bạn cần phải Xác thực Email tài khoản theo các bước sau ( tài khoản kích hoạt gói 1 năm trở lên thì tự động được Xác thực email, bạn có thể bỏ qua bước này )
Sau khi bấm nút Xác thực email, bạn sẽ truy cập email tài khoản của bạn, bấm vào email Xác thực tên miền
Sau khi đã xác thực email tài khoản và trỏ tên miền về hosting của LadiPage, bạn tiếp tục vào phần Quản lý tên miền trên LadiPage để thêm tên miền đó:
Lưu ý:
  • Nhập tên miền chính bắt buộc có www. ở đầu
  • Tên miền phụ thì không cần nhập www
Sau đó trong mục "Thao tác", chọn "Xác thực ngay":
Sau khi xác thực xong tên miền, bạn tiếp tục đến bước bật SSL cho tên miền:
Copy link