Tạo và xác thực tên miền tại LadiPage

*Xem đầy đủ các bước trỏ tên miền tại đây.

Sau khi đã trỏ tên miền về hosting của LadiPage, bạn tiếp tục vào phần Quản lý tên miền trên LadiPage để thêm tên miền đó:

Lưu ý:

  • Nhập tên miền chính bắt buộc có www. ở đầu

  • Tên miền phụ thì không cần nhập www

Sau đó trong mục "Thao tác", chọn "Xác thực ngay":

Sau khi xác thực xong tên miền, bạn tiếp tục đến bước bật SSL cho tên miền: