Mobile Only
Mobile Only là tính năng đặc biệt của LadiPage, cho phép bạn chỉ thiết kế trên giao diện mobile và tắt giao diện desktop. Khi khách hàng truy cập bằng desktop, màn hình sẽ hiển thị bé lại bằng khung hình mobile.
Sử dụng mobile only giúp bạn tiết kiệm thời gian thiết kế để chạy nhanh các chiến dịch quảng cáo đối với các sản phẩm mà nguồn khách hàng truy cập chủ yếu từ các thiết bị di động.
Để thiết lập, trước khi bắt đầu thiết kế, bạn vào mục Thiết lập ở cột bên phải và chọn Thiết lập toàn trang. Sau đó bật chế độ Mobile Only.
Copy link