Liên kết Landing Page với Website

Dù bản thân Landing Page gắn với tên miền riêng có thể chạy độc lập với website, nhưng trong vài trường hợp bạn vẫn muốn Landing Page là một trang con trên website hoặc có cách nào để người truy cập vào Landing Page có thể ghé thăm website của bạn sau khi hoàn tất việc đặt hàng/để lại thông tin.

Landing Page giới thiệu bạn 3 cách để liên kết Landing Page với Website của bạn:

Điều hướng truy cập về website

Để có thể điều hướng truy cập của khách về website của mình, bạn có thể đặt link website ở chân trang Landing Page trong phần thông tin công ty. Không nên đặt lên đầu trang hay điều hướng quá sớm, vì mục đích của Landing Page là "khóa chân" người truy cập để họ ra quyết định mua hàng hoặc để lại thông tin ngay trên trang Landing Page. Để họ thoát ra trang khác là bạn đã mất đi một cơ hội.

Sau khi người truy cập mua hàng hoặc để lại thông tin trên biểu mẫu đăng ký, một màn hình với nội dung "Cảm ơn bạn đã đăng ký" sẽ hiện ra, lúc này bạn có thể đặt link website ở đây để giới thiệu họ tìm hiểu thêm thông tin.

Sử dụng file HTML

Mỗi một landing page đều có thể tải về lưu trữ dưới dạng file HTML. Nếu bạn muốn landing page này chạy trên hosting với bộ website sẵn có, bạn chỉ cần tải lên file HTML này. Dưới đây là hướng dẫn tải file HTML xuống từ nền tảng LadiPage:

Trên trang Quản lý Landing Page, lựa chọn menu tùy chỉnh của Landing Page muốn tải và chọn Export .html như hình dưới đây:

Tải file HTML của Landing Page

Kết nối với các nền tảng website khác

Hiện nay LadiPage có sẵn plugin để kết nối với một số nền tảng website giúp bạn đẩy thẳng Landing Page đã tạo trở thành một trang con trên website của mình mà không cần dùng cách thủ công tải file HTML.

Dưới đây là một số nền tảng website mà LadiPage đang có kết nối sẵn: