LadiPage Notify

Là tính năng hiển thị lần lượt danh sách các khách hàng đã mua hàng dưới dạng thông báo ở góc màn hình

Ở thanh công cụ bên trái, vào phần Ứng dụng -> chọn Notify

Nguyên lý của tính năng Notify: hiển thị những nội dung được chuẩn bị sẵn trong Google Sheet.

Bước 1: Tạo Google Sheet với những nội dung có sẵn

Tạo một Google Sheet với 3 cột nội dung chính và điền thông tin của các cột:

Để có link ảnh, bạn có thể up ảnh lên thư viện ảnh của LadiPage và ấn chuột phải chọn Copy image address:

Bước 2: Xuất bản Google Sheet lên web

Bước 3: Quay trở lại đường link tranh tính lúc đầu và copy ID của Google Sheet và dán vào mục Google Sheet ID trong thiết lập của tính năng Notify.

*Lưu ý: lấy ID của google sheet gốc, không phải ID của đường link sau khi đã xuất bản ở bước 2.