LadiPage Notify

Là tính năng hiển thị lần lượt danh sách các khách hàng đã mua hàng dưới dạng thông báo ở góc màn hình

Ở thanh công cụ bên trái, vào phần Ứng dụng -> chọn Notify

Nguyên lý của tính năng Notify: hiển thị những nội dung được chuẩn bị sẵn trong Google Sheet hoặc Data set

Cách 1 : Tạo nội dung Notify từ Google sheet

Bước 1: Tạo Google Sheet với những nội dung có sẵn

Tạo một Google Sheet với 4 cột nội dung chính với các tiêu đề : Title, Content, Time, Image và bạn điền tạo nội dung các cột. Trang tính tạo nội dung, phải là nằm ở vị trí đầu tiên trên Bảng tính của bạn

Để có link ảnh, bạn có thể up ảnh lên thư viện ảnh của LadiPage và ấn chuột phải chọn Copy image address:

Bước 2: Xuất bản Google Sheet lên web

Bước 3: Quay trở lại đường link tranh tính lúc đầu và copy ID của Google Sheet và dán vào mục Google Sheet ID trong thiết lập của tính năng Notify.

*Lưu ý: lấy ID của google sheet gốc, không phải ID của đường link sau khi đã xuất bản ở bước 2

Cách 2 : Tạo nội dung Notify từ Dataset

Bấm Notify từ phần Ứng dụng, rồi chọn Kiểu dữ liệu là Dataset , bấm để tạo mới Dataset hoặc sử dụng các dataset đã tạo sẵn

Thao tác bạn có thể theo dõi trong nội dung hướng dẫn ở video

Giao diện mẫu 1 nội dung Notify từ Dataset

Dữ liệu notify sẽ hiển thị nội dung ở 4 cột : Title, Content, Time, Image.Các trường nội dung là Không bắt buộc