Metu
Bước 1: Tích hợp ứng dụng Metu vào tài khoản LadiPage
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Metu
Điền đầy đủ các thông tin ở tài khoản liên kết:
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
Token: api kết nối lấy trong tài khoản của Metu.
*Cách lấy Token Metu
Đăng nhập tài khoản Metu, vào phần Quản lý Menu ở thanh công cụ bên tay trái , chọn Tạo Menu hoặc Chỉnh sửa 1 Menu đã tạo trước đó:
Lấy đoạn mã trên và copy vào ô Token bên LadiPage, sau đó ấn Tiếp tục để Lưu.
Kết nối thành công sẽ hiện Metu ở tài khoản liên kết:
Bước 2: Hiển thị menu đã tạo ở Metu trên các landing page của bạn
Ở thanh công cụ bên trái, vào phần Ứng dụng -> chọn Metu
Chọn cấu hình Metu của bạn sẽ hiển thị trên trang Landing Page
  • Tài khoản liên kết: tên tài khoản liên kết của Metu bạn đã thiết lập ở bước 1
  • Menu hiển thị: chọn tên Menu bạn muốn hiển thị trên trang Landing Page từ danh sách các menu đã tạo của bạn trong Metu
Copy link