Google reCaptcha
Ứng dụng này cho phép bạn chặn việc trang landingpage của bạn bị Spam dữ liệu bằng BOT
Có 3 cách chèn Google reCaptcha vào trang, bạn có thể sử dụng theo 3 cách khác nhau, sử dụng Google reCaptcha bản v3, v2 checkbox hoặc Google reCaptcha Enterprise
Đối với Google reCaptcha bản v3 và v2 checkbox , bạn cần vào phần cài đặt ở google, thiết lập đường dẫn tên miền sẽ hiển thị Google reCaptcha , lấy các Key tích hợp cho vào mục Tài khoản liên kết trong LadiPage
Đối với Google reCaptcha Enterprise thì bạn chỉ cần tạo Tài khoản liên kết và sử dụng

1. Google reCaptcha V2 checkbox

Khi sử dụng google reCaptcha V2 check box thì trên phần form đăng ký của bạn, sẽ có 1 phần Có phải robot hay không
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google reCaptcha- Chọn loại Captcha là v2
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - Google reCaptcha
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
Site Key,Secret Key: là api key kết nối lấy trong tài khoản Google reCaptcha
Ấn Tiếp tục để Lưu.
Cách lấy Site Key,Secret Key
Đăng nhập tài khoản Google reCaptcha của bạn bằng đường dẫn : http://ldp.to/4HuPI rồi thiết lập lần lượt các thông tin để tạo Site Key và Secret Key
Lưu ý : ReCaptcha Type: chọn là V2
Tên miền : bạn muốn sử dụng phần Google Captcha ở trang nào thì phần tên miền phải thiết lập ở phần Areas
Bước 3: Sử dụng google reCaptcha cho trang landingpage
Truy cập vào builder của trang landingpage mà bạn muốn bật tính năng Google recaptcha, thanh công cụ bên tay phải, Ứng dụng -> Google Recaptcha-> Chọn tài khoản liên kết bạn đã tạo
Sau khi tích chọn sử dụng google reCaptcha V2, các form trên trang landingpage của bạn sẽ có phần giao diện hiển thị : I am not robot ( Tôi không phải robot ) , bạn sẽ vào phần Form đăng ký, chọn căn chỉnh lại vị trí hiển thị và kéo chuyển vị trí các phần tử của form cho phù hợp với giao diện hiển thị của google captcha V2
Vị trí hiển thị đó sẽ căn chỉnh theo vị trí của nút bấm submit của Form

2. Google reCaptcha bản v3

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google reCaptcha - chọn loại Captcha là v3
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
Site Key,Secret Key: là api key kết nối lấy trong tài khoản Google reCaptcha
Ấn Tiếp tục để Lưu.
Cách lấy Site Key,Secret Key
Đăng nhập tài khoản Google reCaptcha của bạn bằng đường dẫn : http://ldp.to/4HuPI rồi thiết lập lần lượt các thông tin để tạo Site Key và Secret Key
Lưu ý : ReCaptcha Type: chọn là V3
Tên miền : bạn muốn sử dụng phần Google Captcha ở trang nào thì phần tên miền phải thiết lập ở phần Areas
Bước 3: Sử dụng google reCaptcha v3 cho trang landingpage
Truy cập vào builder của trang landingpage mà bạn muốn bật tính năng Google recaptcha, thanh công cụ bên tay phải, Ứng dụng -> Google Recaptcha-> Chọn tài khoản liên kết bạn đã tạo
Bạn cần xuất bản landingpage tương ứng với tên miền đã được thêm vào mục Areas trong phần thiết lập tạo Site Key và Secret Key của Google reCaptcha
Bạn muốn ẩn đi Logo của Google reCaptcha hiển thị trên trang của bạn, bạn thêm dòng code vào phần Thiết lập(thanh công cụ bên tay phải)- Mã Java/Css- Thẻ Header trong builder trang landingpage của bạn

3. Google reCaptcha Enterprise

Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google reCaptcha Enterprise
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - Google reCaptcha Enterprise
Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin và bấm Tiếp tục để Lưu lại
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
Bước 3: Sử dụng google reCaptcha Enterprise cho trang landingpage
Truy cập vào builder của trang landingpage mà bạn muốn bật tính năng Google recaptcha Enterprise, thanh công cụ bên tay phải, Ứng dụng -> Google Recaptcha Enterprise-> Chọn tài khoản liên kết bạn đã tạo
Tài khoản liên kết Google Recaptcha Enterprise đã tạo sẽ KHÔNG cho phép xóa, chỉ có thể thay đổi Tên đã tạo
Nếu chọn sử dụng cả Google reCaptcha Enterprise và V2 hoặc V3 thì sẽ ưu tiên hiển thị Google reCaptcha Enterprise ở trang xuất bản và trong builder chỉnh sửa sẽ không có hiển thị phần căn chỉnh hiển thị vi trí Google recaptcha V2 checkbox trên form
Google reCaptcha V2 thì phần dữ liệu Capture Form của Form ( đối với các tài khoản có tính năng này ) sẽ không áp dụng được