Powered By GitBook
Google reCaptcha
Ứng dụng này cho phép bạn chặn việc trang landingpage của bạn bị Spam dữ liệu bằng BOT
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google reCaptcha
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - Google reCaptcha
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
Site Key,Secret Key: là api key kết nối lấy trong tài khoản Google reCaptcha
Ấn Tiếp tục để Lưu.
Cách lấy Site Key,Secret Key
Đăng nhập tài khoản Google reCaptcha của bạn bằng đường dẫn : http://ldp.to/4HuPI rồi thiết lập lần lượt các thông tin để tạo Site Key và Secret Key
Lưu ý : ReCaptcha Type: chọn là V3
Tên miền : bạn muốn sử dụng phần Google Captcha ở trang nào thì phần tên miền phải thiết lập ở phần Areas
Bước 3: Sử dụng google reCaptcha cho trang landingpage
Truy cập vào builder của trang landingpage mà bạn muốn bật tính năng Google recaptcha, thanh công cụ bên tay phải, Ứng dụng -> Google Recaptcha-> Chọn tài khoản liên kết bạn đã tạo
Bạn cần xuất bản landingpage tương ứng với tên miền đã được thêm vào mục Areas trong phần thiết lập tạo Site Key và Secret Key của Google reCaptcha
Bạn muốn ẩn đi Logo của Google reCaptcha hiển thị trên trang của bạn, bạn thêm dòng code vào phần Thiết lập(thanh công cụ bên tay phải)- Mã Java/Css- Thẻ Header trong builder trang landingpage của bạn
Last modified 9mo ago
Copy link