Đồng bộ đơn hàng từ Landingpage sang Nhanh.vn (V2)
Để đồng bộ đơn hàng từ LadiPage lên Nhanh.vn, trước tiên bạn cần phải có tài khoản tại Nhanh.vnvà tạo các sản phẩm ở mục Sản phẩm của Nhanh.vn.
Sau đó bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Nhanh.vn
Could not load image
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin
Tên Gợi Nhớ: Tên để phân biệt với các liên kết khác.
Bấm Tiếp tục để điền thông tin đăng nhập tài khoản của bạn trên Nhanh.vn
Nhập theo phương thức đăng nhập Email, mật khẩu hoặc theo Google / Facebook theo thông tin bạn đã đăng ký bên Nhanh.vn
Sau khi đăng nhập, bạn đã tích hợp thành công tài khoản Nhanh.vn vào mục Tài khoản liên kết

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Ở bước này, bạn vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form
Could not load image
Nhập "Tên cấu hình". Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo và chỉ dùng để quản lý, không được hiển thị ra ngoài.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này bằng cách bấm vào nút Chọn tài khoản liên kết . Mỗi cấu hình chứa được tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 kênh lưu trữ thông tin khách hàng mà bạn đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bước 4: Vào form đăng ký trên trang landingpage của bạn, chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành
Bước 5 : Sau khi chọn cấu hình form, bạn cần phải vào form dăng ký của bạn, chọn SẢN PHẨM trên Nhanh.vn sẽ hiển thị trên form của bạn theo chi tiết hướng dẫn tại đây
Vậy là bạn đã hoàn thành việc đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang mục Đơn hàng trên Nhanh.vn
Lưu ý : Ở Nhanh.vn nếu bạn không cho phép đặt hàng khi hết hàng, thì đơn hàng sẽ không về phần quản lý của Nhanh.vn khi khách hàng đặt hàng quá số lượng tồn kho của sản phẩm đó. Thông tin cài đặt này bạn có thể kiểm tra ở mục như ảnh hướng dẫn (Cài đặt- Đơn hàng)
Copy link
Contents