Đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang Wordpress
Để đồng bộ đơn hàng từ LadiPage lên nền tảng Wordpress, trước tiên bạn cần phải có tài khoản tại WordPress , tạo các sản phẩm ở plugin Woocommerce của Wordpress và cài đặt plugin LadiPage trong Wordpress
Bước 1:Cài đặt Plugin LadiPage trong Wordpress
  1. 1.
    Đăng nhập trang quản trị website WordPress của bạn với quyền Admin
  2. 2.
    Tại menu Plugins chọn Add New để cài đặt plugins mới
  3. 3.
    Tại khung tìm kiếm plugins nhập "ladipage". Tại kết quả tìm kiếm bạn sẽ thấy plugin LadiPage - Landing Page Builder. Bấm chọn Install Now sau đó bấm chọn Activate
4. Chọn mục LadiPage tại menu bên trái của trang quản trị, sau đó sao chép lại nội dung trong 2 ô API KEYAPI URL ( Lưu ý : bấm Save Changes sau khi lấy API )
Bước 2: Tạo tài khoản liên kết trong LadiPage
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Wordpress.
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - Wordpress
Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin
Tên Gợi Nhớ: Tên để phân biệt với các liên kết khác.
API URL và API Key: 2 thông số lấy trong Plugin Ladi Page bạn đã cài đặt trong Wordpress theo hướng dẫn ở bước 1
Sau đó ấn Tiếp tục để Lưu.

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Ở bước này, bạn vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form
Chọn Tích hợp - Cấu hình Form - Tạo Cấu hình Form
Nhập "Tên cấu hình". Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo và chỉ dùng để quản lý, không được hiển thị ra ngoài.
Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này bằng cách bấm vào nút Chọn tài khoản liên kết mới, chọn tiếp cấu hình bạn muốn sử dụng. Mỗi cấu hình chứa được tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 kênh lưu trữ thông tin khách hàng mà bạn đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bước 4: Vào form đăng ký trên trang landingpage của bạn, chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành
Bước 5 : Sau khi chọn cấu hình form, bạn cần phải vào form dăng ký của bạn, chọn SẢN PHẨM trong wordpress sẽ hiển thị trên form của bạn theo chi tiết hướng dẫn tại đây
Vậy là bạn đã hoàn thành việc đồng bộ đơn hàng từ Landing Page sang mục plugin Woocommerce- Đơn hàng
Thông tin đơn hàng chi tiết bên Wordpress
Copy link
Contents