Tổng quan nền tảng LadiPage

Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy xuất hiện trang quản trị tổng quan như hình dưới:

Trang quản trị tổng quan (Dashboard)

STT

Tính năng

2

Kho giao diện

3

Quản lý tên miền

4

Quản lý thành viên

5

Quản lý Tags

6

Thiết lập tài khoản

7

Tạo Landing Page mới

8

Quản lý Landing Page

Trong giao diện quản lý này, các Landing Page đã từng được tạo sẽ được tổng hợp ở đây. Các Landing Page sẽ có tình trạng Đã xuất bản hoặc Chưa xuất bản. Khi Đã xuất bản tức là Landing Page đã được gắn với một tên miền (tên miền miễn phí của LadiPage hoặc tên miền riêng của bạn).

Bạn có thể tìm Landing Page theo Trạng thái, tìm theo Tên trang hoặc Tên miền, và quản lý các nhóm Landing Page sử dụng tính năng Tag.