Ẩn phần tử trên mobile
Có 2 cách để ẩn phần tử trên bản mobile. Cách 1: Chọn Ẩn phần tử trên thanh thiết kế nhanh:
Cách 2: Kéo phần tử ra khỏi khung thiết kế của mobile:
Copy link