Thanh thiết kế nhanh

Công cụ thiết kế nhanh giúp bạn có thể dễ dàng thay đổi các thiết kế cơ bản cho phần tử được lựa chọn.

Biểu tượng

Chức năng

Mô tả

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Di chuyển

Di chuyển phần tử đang chọn

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Xóa

Xóa phần tử

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Nhân bản

Nhân bản phần tử

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Màu chữ

Thay đổi màu chữ phần tử

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Sao chép

Sao chép phần tử

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Ẩn phần tử

Ẩn phần tử

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Khóa phần tử

Khóa di chuyển, thay đổi phần tử

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Lên trên - xuống dưới

Hiển thị phần tử lên trên phần tử khác

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Định dạng

Định dạng văn bản

Thanh công cụ thiết kế nhanh

Căn chỉnh

Căn chỉnh đoạn văn bản

Di chuyển phần tử

 1. Lựa chọn phần tử cần di chuyển

 2. Bấm chuột vào biểu tượng và giữ đồng thời di chuyển đối tượng đến vị trí bạn cần

Xóa phần tử

 1. Lựa chọn phần tử cần xóa

 2. Bấm chuột vào biểu tượng để xóa phần tử. Hoặc bạn cũng có thể bấm nút Delete trên bàn phím.

Nhân bản phần tử

 1. Lựa chọn phần tử muốn nhân bản

 2. Bấm chuột vào biểu tượng để nhân bản phần tử.

Thay đổi màu chữ phần tử

 1. Lựa chọn phần tử muốn thay đổi màu chữ

 2. Bấm chuột vào biểu tượng

 3. Chọn màu chữ bạn muốn từ bảng màu.

Bảng màu trong công cụ LadiPage Builder

Sao chép phần tử

 1. Lựa chọn phần tử bạn muốn sao chép

 2. Bấm chuột vào biểu tượng để sao chép Sau đó bấm Ctrl+V để dán phần tử

Định dạng văn bản

Chức năng định dạng văn bản cho phép bạn có thể thay đổi kiểu chữ của văn bản như Đậm, In nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang, In hoa.

 1. Lựa chọn văn bản

 2. Bấm chuột vào biểu tượng

 3. Lựa chọn kiểu chữ bạn cần

Căn chỉnh đoạn văn bản

 1. Lựa chọn đoạn văn bản cần căn chỉnh

 2. Bấm chuột vào biểu tượng

 3. Chọn kiểu căn chỉnh bạn cần (Căn trái / Căn giữa / Căn phải / Căn đều 2 bên)