Google Search Console (Google Webmaster tool) - Hướng dẫn xác minh tiền tố URL trên LadiPage

Để xác minh quyền sở hữu của trang có tiền tố URL (dạng https://ladipage.vn/banggia), bạn cần chọn phương thức xác minh bằng thẻ HTML:

Sao chép thẻ meta sau đó dán vào thẻ Head trong LadiPage:

Xuất bản lại trang để cập nhật thay đổi sau đó quay lại trang Google Search Console để xác minh.