Sự kiện mở liên kết

Tính năng này giúp bạn thiết lập chuyển hướng sang trang khác khi người dùng click vào một phần tử. Để thực hiện, bạn làm theo hướng dẫn như ảnh dưới đây:

Điền đường link liên kết mà bạn muốn (lưu ý đường link có đủ https và www). Bạn có thể chọn mở liên kết trên cửa sổ hiện tại hoặc cửa sổ mới. Và lựa chọn nofollow hoặc không (phục vụ SEO).