Sự kiện ẩn/hiện phần tử

Là tính năng giúp bạn ẩn các đoạn nội dung, và chỉ hiển thị khi click vào nút bấm tương ứng. Ví dụ:

Để thực hiện, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây: