Sự kiện ẩn/hiện phần tử

Là tính năng giúp bạn ẩn các đoạn nội dung, và chỉ hiển thị khi click hoặc di chuột vào nút bấm tương ứng.

  1. SỰ KIỆN NHẤP CHUỘT :là khi bạn click vào nút bấm( phần tử) thì nội dung sẽ ẩn/hiện theo phần bạn thiết lập

2. SỰ KIỆN RÊ CHUỘT: là khi bạn di chuột vào nút bấm (phần tử ) thì nội dung sẽ ẩn/hiện theo phần bạn thiết lập:

Ví dụ về sự kiện nhấp chuột

Để thực hiện sự kiện nhấp chuột, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây:

Đối với sự kiện rê chuột, phần thiết lập tương tự như phần sự kiện nhấp chuột trong video mẫu bên trên