Lightbox video

Là tính năng giúp bạn hiển thị chi tiết video, giúp khách hàng xem video to và rõ hơn. Thực hiện như sau:

Kết quả hiển thị: