Lightbox hình ảnh

Là tính năng giúp bạn hiển thị chi tiết hình ảnh sản phẩm, giúp khách hàng xem ảnh to và rõ hơn. Thực hiện như sau:

Kết quả: