Thiết lập section

Phần thiết lập Section cho phép bạn có thể thay đổi Thiết kế / Sự kiện / Hiệu ứng và các thông số nâng cao cho Section.

Để vào phần thiết lập Section bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn Section bạn muốn thay đổi thiết lập

  2. Bấm chọn biểu tượng để mở cửa sổ thiết lập Section

  3. Khi cửa sổ thiết lập Section mở ra bạn có thể bắt đầu thay đổi các thiết lập cho Section.

4. Trong phần Màu - Hình nền, Chọn kiểu "Hình ảnh" và "Chọn ảnh" tải lên từ thư viện, chỉnh Kiểu "vừa khung tự động" hoặc Vừa khung cao/rộng để ảnh vừa với khung màn hình.

Để làm mờ ảnh, chọn phần "Overlay", chọn Kiểu màu, sau đó chỉnh cột Opacity của màu: