Thiết lập Tracking sự kiện trong Landing Page

Thiết lập đo lường sự kiện

LadiPage hỗ trợ gắn các mã theo dõi đo lường chuyển đổi ở tất cả các phần tử, từ Nút bấm cho đến form đăng ký. Cách gắn mã trong LadiPage cũng vô cùng đơn giản, bạn hãy làm đúng các bước dưới đây để tránh phát sinh lỗi:

Facebook Pixel ID: Là ID Pixel Facebook của bạn.

Google Analytics ID: Là ID theo dõi trong Google Analytics của bạn có dạng UA-XXXX-Y

Google Ads ID: Là ID của thẻ Google Ads có dạng AW-XXXXXX

Google Tag Manager ID: Là ID thẻ Google Tag Manager của bạn có dạng GTM-XXXXXXX

Sự kiện click chuột

Để thiết lập sự kiện click chuột cho các phần tử (Nút bấm, đường dẫn, hình ảnh) bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn phần tử cần thiết lập sự kiện click chuột

  2. Chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh

  3. Chọn phần Sự kiện sau đó tại mục Đo lường sự kiện nhấp chuột bạn có thể thiết lập thông tin về sự kiện cần tracking.

Các sự kiện mà bạn thiết lập sẽ có thể được đẩy lên cả Google và Facebook nếu bạn đã cài đặt cả hai nền tảng này.

Sự kiện nhập thông tin vào form

Để thiết lập tracking sự kiện nhập thông tin vào form bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn form cần thiết lập và chọn Lưu data

  2. Tại phần Mã sự kiện chuyển đổi lựa chọn kiểu sự kiện tại mục Mã chuyển đổi Facebook / Google Analytics (CompleteRegistration / Purchase / Lead)

  3. Có thể nhập thêm mã chuyển đổi Google Ads và các mã tùy chỉnh nâng cao nếu cần