Cấu hình Lưu data

Để kết nối với các kênh lưu trữ cá nhân, bạn lựa chọn "Lưu Data" ở mỗi form, và xem phần "Cấu hình kênh lưu trữ":

Mỗi form sẽ gắn với một cấu hình, trong mỗi cấu hình bạn có thể kết nối tối đa 3 kênh.

Bước 1: Chọn "Thêm mới" cấu hình

Nhập "Tên cấu hình": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo, dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài.

Thêm tài khoản liên kết mới và lựa chọn loại tài khoản mà bạn muốn liên kết, sau đó click "Thêm mới":