Thiết lập bản mobile

Sau khi chỉnh sửa trên bản desktop, bạn cần quay sang bản mobile để sắp xếp lại và hoàn thiện landing page.

Sắp xếp lại mobile

Chọn biểu tượng bản Mobile ở thanh công cụ bên phải, dưới biểu tượng Xuất bản. Sau đó lựa chọn Sắp xếp lại Mobile như hình trên để tự động sắp xếp lại các phần tử.

Ẩn phần tử trên mobile

Tính năng này cho phép bạn ẩn một phần tử không cần thiết trên phiên bản mobile nhưng vẫn giữ hiển thị phần tử đấy trên bản desktop.

Khi ẩn phần tử bạn lưu ý kéo phần tử đó ra ngoài rìa màn hình hiển thị để không ảnh hưởng đến độ dài của section.