Thiết kế cho phần tử

Cho phép bạn có thể tùy biến các cấu hình về thiết kế cho phần tử một cách dễ dàng nhất.

Phần thiết kế cho phép bạn có thể thay đổi Kích thước / Màu - Hình nền / Đổ bóng / Viền & Bo góc... cho phần tử. Để truy cập vào phần Thiết kế cho phần tử bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn phần tử muốn thay đổi thiết lập Thiết kế

 2. Chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh để mở cửa sổ thiết lập cho phần tử

 3. Chọn phần Thiết kế

Kích thước

Phần này cho phép bạn có thể thay đổi kích thước Chiều rộng / Chiều cao cho phần tử. Để thay đổi bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Kích thước

 2. Thay đổi thông số trong ô Chiều rộng / Chiều cao theo ý muốn

Bạn cũng có thể bật tắt chế độ Tự động thay đổi Chiều cao theo Chiều rộng bằng cách bấm vào biểu tượng

Crop ảnh

Tính năng cắt ảnh ngay trên builder LadiPage. Lưu ý chỉnh sửa kích thước khung ảnh như mong muốn trước, sau đó mới cắt ảnh theo khuôn kích thước đó.

Màu - Hình nền

Phần này cho phép bạn có thể thay đổi nền của đối tượng theo các kiểu sau:

 • Màu cơ bản

 • Màu Gradient

 • Hình ảnh

Màu cơ bản

Để thay đổi màu nền cho đối tượng theo kiểu Màu cơ bản bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn kiểu Màu cơ bản tại phần Màu - Hình nền

 2. Tại phần Màu nền chọn màu mà bạn muốn

Bảng chọn màu cơ bản

Màu Gradient

Để thay đổi màu nền cho đối tượng theo kiểu Màu Gradient bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn kiểu Màu Gradient

 2. Chọn màu Gradient bạn muốn từ mục Gradient Mẫu

Hình ảnh

Để sử dụng hình ảnh làm hình nền cho phần tử bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn kiểu Hình ảnh

 2. Bạn có thể chọn hình ảnh từ Thư viện ảnh hoặc nhập một liên kết tới hình ảnh có sẵn vào ô Liên kết ảnh

 3. Tùy chỉnh các thông số Kiểu / Vị trí / Lặp lại cho hình nền

Đổ bóng

Phần này cho phép bạn thêm hiệu ứng đổ bóng cho phần tử. Để tạo hiệu ứng đổ bóng bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn Kiểu đổ bóng (Bên ngoài / Bên trong)

 2. Chọn màu

 3. Tùy chỉnh các thông số Đổ ngang / Đổ dọc / Độ mờ / Độ tối

Viền & Bo góc

Phần này cho phép bạn có thể bo viền, thêm và thay đổi màu viền cho phần tử. Bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn phần Viền & Bo góc

 2. Thay đổi thông số Bo góc tất cả hoặc từng vị trí góc

 3. Ngoài ra phần Kiểu bo góc cho phép bạn chọn Kiểu đường viền / Màu / Kích thước viền.

Thiết lập chữ

Phần này cho phép bạn có thể thay đổi thiết kế cho chữ như Màu chữ / Kiểu chữ / Cỡ chữ / Font chữ / Khoảng cách dòng... Để thay đổi bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần Thiết lập chữ

 2. Thay đổi các tùy chọn về Màu chữ / Cỡ chữ / Định dạng... theo ý muốn

Biểu tượng

Phần này cho phép bạn thay đổi biểu tượng cho phần tử dạng danh sách. Bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn mục Biểu tượng tại phần Thiết kế

 2. Thay đổi các tùy chọn Kiểu / Màu biểu tượng / Kích thước / Khoảng cách... theo ý muốn