Đồng bộ thiết kế Mobile

Chức năng này cho phép bạn lựa chọn Đồng bộ hoặc Không đồng bộ cấu hình thiết kế của phần tử giữa giao diện Desktop và Mobile. Để bật tắt chế độ Đồng bộ thiết kế Desktop / Mobile bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Lựa chọn phần tử muốn thay đổi

  2. Chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh

  3. Chọn phần Nâng cao sau đó chọn mục Tùy chỉnh nâng cao

  4. Tại mục Desktop/Mobile lựa chọn Đồng bộ thiết kế hoặc Không đồng bộ

Nếu bạn lựa chọn Đồng bộ thiết kế thì việc thay đổi các tùy chọn về thiết kế cho phần tử như Màu sắc, kích thước, đổ bóng... sẽ được áp dụng chung cho cả trên Mobile và ngược lại.