Ẩn / Hiện phần tử

Đây là chức năng hỗ trợ đắc lực cho việc tùy biến hiển thị linh hoạt phần tử giữa giao diện Mobile và Desktop. Để sử dụng chức năng này bạn có thể làm theo các bước sau:

Trường hợp 1: Hiện phần tử trên Desktop và ẩn phần tử trên Mobile

  1. Bấm chọn biểu tượng Mobile trên thanh công cụ bên phải

  2. Chọn phần tử muốn ẩn sau đó chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh

  3. Chọn Ẩn phần tử.

Trường hợp 2: Ẩn phần tử trên Desktop và hiện phần tử trên Mobile

  1. Chọn phần tử muốn ẩn trên Desktop sau đó chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh

  2. Chọn Ẩn phần tử

  3. Bấm chọn biểu tượng Mobile trên thanh công cụ bên phải

  4. Chọn phần tử vừa ẩn trên Desktop sau đó tiếp tục chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh

  5. Chọn Hiện phần tử