Sửa Landing Page đã tạo
Để có thể chỉnh sửa Landing Page đã tạo, bạn chỉ cần bấm vào tên của Landing Page đó, như trong hình phía dưới là phần được đánh số "1":
Phần được đánh số "2" là đường dẫn (tên miền) của trang. Khi click vào đây sẽ hiển thị ra trang Landing Page mà bạn đã xuất bản và đó là phần nội dung mà khách hàng sẽ nhìn thấy.
*Xem thêm về cách gắn tên miền cho trang Landing Page tại đây.
Sau khi chỉnh sửa Landing Page, bạn có các lựa chọn sau:

Xem trước Landing Page

Khi chọn chức năng Xem trước, bạn có thể xem trước được các hiệu ứng, các thay đổi khi di chuyển trên trang. Chức năng này chủ yếu giúp bạn nhìn lại được tổng thể thiết kế và nội dung, xem trước được các hiệu ứng, nhưng sẽ không thử nghiệm hành động điền form đăng ký được.
Bạn có thể xem trước cả bản desktop và mobile.

Lưu Landing Page

Khi Lưu Landing Page là bạn đã lưu lại các chỉnh sửa mà bạn vừa thực hiện trên trang. Các thay đổi này khi ấn lưu sẽ được lưu trên hệ thống và cập nhật khi lần tới bạn quay lại chỉnh sửa trang.
Bạn có thể thao tác Lưu liên tục bằng phím tắt Ctrl+S.
Việc Lưu không làm ảnh hưởng đến trang hiển thị mà khách hàng của bạn đang xem. Vì thế nếu bạn muốn chính thức thay đổi nội dung hiển thị tới khách hàng thì bạn cần Xuất bản Landing Page.

Xuất bản Landing Page

Các chỉnh sửa, cập nhật nội dung của bạn trên Landing Page cần phải được Xuất bản để hiển thị tới khách hàng.

Lịch sử chỉnh sửa

Chức năng này giúp bạn khôi phục lại các phiên bản chỉnh sửa trước đó.
Một lịch sử chỉnh sửa sẽ được tạo khi bạn ấn "Lưu (Ctrl + S)". Hệ thống lưu các lịch sử chỉnh sửa cách nhau tối thiểu 10 phút. (Có nghĩa là: nếu bạn vừa lưu landing page lúc 10h, thì trong lịch sử chỉnh sửa sẽ có phiên bản lúc 10h. Nếu bạn tiếp tục lưu landing page lúc 10h5' thì phiên bản lúc 10h5' sẽ không được lưu).