Nhân bản Landing Page
Nhân bản Landing Page là tính năng giúp bạn tạo ra một phiên bản giống hệt Landing Page gốc. Việc nhân bản sẽ tạo ra một Landing Page mới với nội dung có sẵn được copy từ Landing Page cũ. Hai Landing Page này độc lập với nhau, việc chỉnh sửa Landing Page này sẽ không ảnh hưởng đến Landing Page kia. Để nhân bản bạn làm theo hướng dẫn như hình dưới:
Copy link