Phân quyền đồng loạt nhiều tên miền cho team,thành viên
Khi 1 tên miền được phân chia cho 1 team, tất cả các thành viên trong team đó sẽ nhìn thấy tên miền đó ở phần Danh sách tên miền và tên miền khi xuất bản
Bạn vào mục Tên miền, thanh công cụ bên trái builder chỉnh sửa, thêm tên miền vào phần quản lý ở builder LadiPage
Ở phần danh sách các tên miền, bấm Tích chọn các tên miền mà bạn muốn phân quyền 1 loạt cho các thành viên, team trong tài khoản
Bấm chọn vào mục Thao tác- Phân Quyền
Chọn chế độ chia sẻ thông tin mà bạn mong muốn
Chế độ phân quyền sẽ chỉ lưu lại theo thao tác cuối cùng bạn làm với tên miền được chọn, Không lưu lại các thao tác phân quyền đã tạo trước đó.
Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.
Copy link